نسخه چاپی

کمیته مربیان

معرفی مسئول کمیته

 • ۱۵:۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
 • رئیس کمیته مربیان: احد پازاج

   

  نشانی: تهران، ضلع غربی استادیوم آزادی تهران خانه کشتی شماره 2 فدراسیون کشتی

  تلفن: 02144713920

  نمابر: 02144714489


   

  http://iwf.ir/lnks/24220/-.aspx