نسخه چاپی

کمیته روابط عمومی

معرفی مسئول کمیته

 • ۱۶:۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸

 •  Your profile picture

   

   

  مسئول روابط عمومی و مدیر پایگاه اطلاع رسانی: کاظم پرورده

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آدرس: تهران- ضلع غربی استادیوم آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی

  تلفن تماس: 02144716574

  نمابر: 02144714489


  سایت: www.iwf.ir

   

  http://iwf.ir/lnks/20887/-.aspx