نسخه چاپی

واحد روابط عمومی

معرفی مسئول واحد

 • ۱۶:۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸

 •  

   

   

  مسئول روابط عمومی: امیرحسین ندرلو

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  آدرس: تهران- ضلع غربی استادیوم آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی

  تلفن تماس: 02144716574

  نمابر: 02144714489


  سایت: www.iawf.ir

   

  http://iwf.ir/lnks/20887/-.aspx