لیست مطالب اخبار استان ها
حفظ سلامتی کامل کشتی گیران هدف اصلی ما بود
هیئت های کشتی باید به انجام اهداف فدراسیون کمک کنند
  • ۸:۵ ۱۴۰۰/۱/۳۰
  • برای کمک به کشتی، میزبانی رقابت های انتخابی را قبول کردیم
    کردستان توانمندی های خود را در برگزاری مسابقات نشان داد
  • ۸:۴ ۱۴۰۰/۱/۲۹
  • پس از چندین سال میزبان رقابت های کشتی شدیم
    کشتی مازندران حرف های زیادی برای گفتن دارد
  • ۱۴:۳۳ ۱۴۰۰/۱/۲۸