لیست مطالب كميته ليگ
برنامه دور برگشت لیگ در 2 طرح پیش بینی شده
کشتی گیران آمادگی خود را حفظ کنند
  • ۸:۸ ۱۳۹۹/۸/۱۹
  • دور رفت رقابت های لیگ به شکل مطلوبی برگزار شد
    در صورت عدم برگزاری مسابقات جهانی، دور برگشت لیگ بلافاصه برگزار می شود
  • ۱۲:۳۵ ۱۳۹۹/۷/۳۰