چهل و سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی- ارومیه

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ 18:19
اسامی نفرات برتر پنج وزن نخست مشخص شد
نتایج کامل مسابقات
چهل و سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از صبح امروز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست در سالن غدیر شهر ارومیه آغاز شد و عصر فردا با مشخص شدن نفرات برتر پنج وزن دوم به پایان می رسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پایان مسابقات پنج وزن نخست، نفرات برتر مشخص شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- احمد محمدنژاد جوان 2- میلاد ولی زاده 3- ابراهیم خواری و علی مومنی 5- مقیب اله نظامی (افغانستان) و مجتبی سلطان زاده 7- مهدی رحیمی 8- رضا مومنی 9- احسان سنچولی 10- خطاب عمر شوکوت (عراق)
65 کیلوگرم: 1- محمدرضا شاکری 2- ابراهیم الهی 3- محمدعلی عموزاد و کیان محمودجانلو 5- علی علیزاده و آرمین حبیب زاده 7- عباس ابراهیم زاده 8- امیرحسین شامی 9- مجید داستان 10- جواد جوادی
70 کیلوگرم: 1- محمد بخشی 2- علی اکبر زرودی 3- مرتضی قیاسی و رحمان رحیم پور 5- امیررضا اکبرزاده و تمحمد قاسمعلی 7- علی رضائی 8- رضا مقتدر 9- امید صادقی 10- عرفان نجف نژاد
79 کیلوگرم: 1- علی سوادکوهی 2- محمد نخودی 3- سبحان یاری و عبداله شیخ اعظمی 5- محمد باقری و مصطفی قیاسی 7- محمد قلعه سری 8- فریبرز بابایی 9- هادی شرفبیانی 10- علی غلامی
92 کیلوگرم: 1- محمدمبین عظیمی 2- محمدجواد ابراهیمی 3- ارشک محبی و سبحان اصغری 5- حسین شهبازی و محمدرضا قیاسی 7- سیدمحمدحسین میرباغبان 8- میلاد صرمی 9- امیررضا دلیری 10- علیرضا صابریان


نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

57 کیلوگرم:
فینال: میلاد والی زاده ۶ – احمد محمدنژاد جوان ۷
رده بندی:
ابراهیم خواری ۱۰ – مقیب اله نظامی (افغانستان) صفر
علی مومنی ۵ – مجتبی سلطان زاده ۲

65 کیلوگرم:
فینال: ابراهیم الهی ۲ – محمدرضا شاکری ۹
رده بندی:
محمدعلی عموزاد ۲ – علی علیزاده ۱
آرمین حبیب زاده ۸ – کیان محمودجانلو ۹

70 کیلوگرم:
فینال: علی اکبر زرودی ۱ - محمد بخشی ۲
رده بندی:
امیررضا اکبرزاده ۶ – مرتضی قیاسی ۷
رحمان رحیم پور ۵ – محمد قاسمعلی ۱

79 کیلوگرم:
فینال: علی سوادکوهی ۴ – محمد نخودی ۳
رده بندی:
سبحان یاری ۷ – محمد باقری ۱
مصطفی قیاسی (به روی تشک حاضر نشد) – عبداله شیخ اعظمی (برنده)

92 کیلوگرم:
فینال: محمدمبین عظیمی ۵ – محمدجواد ابراهیمی ۲
رده بندی:
ارشک محبی ۶ (با ضربه فنی) – حسین شهبازی ۱
سبحان اصغری ۶ – محمدرضا قیاسی ۵


57 کیلوگرم:

مقدماتی:
علی مومنی 5 – خطاب عمر شوکت (عراق) صفر
احسان سنچولی 1 – مجتبی سلطان زاده 5
محسن ملکی ایلخانلار (عراق) صفر – ابراهیم خواری  10

یک چهارم نهایی:
مقیب اله نظامی (افغانستان) صفر – میلاد ولی زاده 10
رضا مومنی 4 – ابراهیم خواری 9
احمد محمدنژاد جوان 8 – مجتبی سلطان زاده صفر
علی مومنی 7 – مهدی رحیمی 6

نیمه نهایی:
میلاد والی زاده، برنده 6 - ابراهیم خواری 6
احمد محمدنژاد جوان 8 - علی مومنی صفر


65 کیلوگرم:

دور مقدماتی:
محمدعلی عموزاد  8 – امیرحسین حسن زاده  2
ابراهیم الهی  4 – محمد الجواد زهیر کریم (عراق) صفر
عباس امبراهیم زاده 8 – امیرحسین شامی 5
جواد جوادی 3 – علی علیزاده 5
کیان محمودجانلو 12 – منهل صادقی (افغانستان) 1
محمدرضا شاکری 6 – داریوش ولی زاده صفر
مجید داستان  3 – آرمین حبیب زاده 4

یک چهارم نهایی:
پیمان بیابانی 1 – محمدعلی عموزاد، برنده 1
آرمین حبیب زاده 15- عباس ابراهیم زاده 4
ابراهیم الهی 11- کیان محمودجانلو 10
محمدرضا شاکری 7 – علی علیزاده 2

نیمه نهایی:
ابراهیم الهی، برنده 8 - آرمین حبیب زاده 8
محمدعلی عموزاد 2 - محمدرضا شاکری 5

شانس مجدد:
علی علیزاده 10 – داریوش ولی زاده 2
کیان محمودجانلو 10- محمدالجواد زهیر کریم (عراق) صفر


70 کیلوگرم:

یک هشتم نهایی:
ابوالفضل حاجی پور 1 – مرتضی قیاسی 4
محمد قاسمعلی 4 – سیاوش احمدزاده 3
علی رضائی 10 - زاید سلیحی (افغاذنستان) صفر
عرفان نجف نژاد صفر – محمد بخشی 6
سجاد جوکار 1 – رضا مقتدر 5
رحمان رحیم پور 6 – محمدامین ادهمی 5
یوسف مصطفی سلمان (عراق) صفر – امیررضا اکبرزاده 10
علی اکبر زرودی 3 – امید صادقی 1

یک چهارم نهایی:
محمد بخشی 2- مرتضی قیاسی 1
امیررضا اکبرزاده 8 – رضا مقتدر صفر
رحمان رحیم پور 12- علی رضایی 8
علی اکبر زرودی 2- محمد قاسمعلی 1

نیمه نهایی:
علی اکبر زرودی 2 - رحمان رحیم پور 1
محمد بخشی 5 - امیررضا اکبرزاده 4

شانس مجدد:
مرتضی قیاسی 9 – عرفان نجف نژاد 6
محمد قاسمعلی 4 – امید صادقی 3


79 کیلوگرم:

یک هشتم نهایی:
سبحان یاری 9 – علی غلامی 8
علیرضا کریمی 3 – فریبرز بابایی 5
محمد باقری صفر – محمد نخودی 9
محسن کوچ نژاد 2 – هادی شرفبیانی 3
مصطفی سلاح ماجد (عراق) 5 - عبداله شیخ اعظمی 11
فرزاد صفی جهانشهای 5 – محمد قلعه سری، برنده 5
محمدداود سلطانی (افغانستان) صفر – مصطفی قیاسی 11
علی سوادکوهی 6 – حسین نوروزیان صفر

یک چهارم نهایی:
مصطفی قیاسی 5 – فریبرز بابایی 1
سبحان یاری 4- هادی شرفبیانی صفر
محمد نخودی 5 – محمد قلعه سری صفر
علی سوادکوهی 10- عبداله شیخ اعظمی صفر

نیمه نهایی:
محمدنخودی 6 (ضربه فنی) - سبحان یاری صفر
علی سواد کوهی 10 - مصطفی قیاسی صفر

شانس مجدد:
محمد باقری، برنده 4-  محمد قلعه سری 4
عبداله شیخ اعظمی 5 – حسین نوروزیان 2


92 کیلوگرم:

دور مقدماتی:
محمدجواد ابراهیمی 5 – حسین شهبازی صفر
علیرضا صابریان 2 – محمدرضا قیاسی 5
میلاد صرمی 11 – عیسی عبدالسلام عبدالوهاب (عراق) صفر
فیصل احمدی (افغانستان) 2 – سبحان اصغری  12
محمدمبین عظیمی 11 – عبداله ارکان سامر (عراق) صفر
سید محمدحسین میرباغبان 4 – علیرضا پوراسد صفر
سیدرضا هاشمی 1 – امیررضا دلیری 3

یک چهارم نهایی:
ارشک محبی – 8 (ضربه فنی) – میلاد صرمی صفر
محمدجواد ابراهیمی 7 – سید محمدحسین میرباغبان 2
سبحان اصغری 7 – امیررضا دلیری 4
محمدمبین عظیمی 10- محمدرضا قیاسی صفر

نیمه نهایی:
ارشک محبی 2 - محمدجواد ابراهیمی، برنده 2
سبحان اصغری صفر - محمدمبین عظیمی 10

شانس مجدد:
حسین شهبازی 4 – سید محمدحسین میرباغبان 1
محمدرضا قیاسی 11 – عبداله ارکان سامر (عرا


جدول برگزاری این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت و مشاهده است:


برچسب ها :