نسخه چاپی

مراسم رونمایی از کتاب شهید کشتی گیر سید مصطفی میرشاکی(گزارش تصویری)

سالن کنفرانس ساختمان شهید جنگروی (فدراسیون کشتی)
سه شنبه 4 بهمن ماه
  • ۱۴:۹ ۱۴۰۱/۱۱/۴
  • عکس از امیررضا علی عسگری
    http://iwf.ir/lnks/67812/-.aspx