نسخه چاپی

از سوی انستیتو کشتی

بولتن مربیان در سال 1398 اعلام شد
  • ۸:۴۲ ۱۳۹۸/۲/۲۱
  • بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 اعلام شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 که از سوی انستیتو کشتی اعلام شد، به صورت فایل PDF به شرح زیر است:

    http://iwf.ir/lnks/56193/-.aspx