نسخه چاپی

اسامی مربیان درجه یک استان های کشور- در سال 1386

اسامی مربیان درجه 1 استانهای مختلف در سال 1386

 • ۱۴:۱ ۱۳۸۶/۶/۱۹
 • استان ایلام:

  1- محمدنقی امیدی-شماره دفترچه:1443

  2- محمدتقی امیدی-شماره دفترچه:1444

  3- جبار سوخته زاری-شماره دفترچه:1445

  4- بهزاد قربانی-شماره دفترچه:1446

  5- قبادعلی عبدی-شماره دفترچه:1447

  استان اردبیل:-

  1- احد پازاج-شماره دفترچه:971

  استان آذربایجان شرقی:

  1- نصرت الله سریری-شماره دفترچه:1635

  2- غلامرضا شرافتی-شماره دفترچه:1

  استان تهران:

  1- سیروس آصفی-شماره دفترچه:1518

  2- اسماعیل ابرقویی-شماره دفترچه:2067

  3- سیدمحمد ابونقاب طباطبائی-شماره دفترچه:1043

  4- محمدعلی احمد خانلو-شماره دفترچه:2095

  5- محمد اسدی-شماره دفترچه:1839

  6- علی اسماعیلی-شماره دفترچه:2286

  7- یداله اعتصامی پیله رود-شماره دفترچه:1948

  8- صیاد افروزی-شماره دفترچه:1504

  9- سیدمصطفی اقتداری تفرشی-شماره دفترچه:1817

  10- حسین اقتصاد راد-شماره دفترچه:314

  11- علی الهیاری-شماره دفترچه:1993

  12- ابوالقاسم بابایی جعفری-شماره دفترچه:1659

  13- محمد بزم آور-شماره دفترچه:2083

  14- محمد بناء-شماره دفترچه:2602

  15- باقر بهرامی-شماره دفترچه:1042

  16- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:1558

  17- اسماعیل پلویی-شماره دفترچه:1059

  18- محمود پورزاده حسن-شماره دفترچه:1580

  19- ارسلان پیروز-شماره دفترچه:952

  20- روح الله ترابی-شماره دفترچه:1346

  21- حسن تقی زاده-شماره دفترچه:2352

  22- عبدالرضا جعفر یدکی-شماره دفترچه:1632

  23- حسام الدین جعفری-شماره دفترچه:948

  24- موسی رضا جهان بزرگی-شماره دفترچه:1422

  25- عباسعلی حاج جعفری-شماره دفترچه:1704

  26- رسول حبیبی-شماره دفترچه:1171

  27- احمد حبیبی احسان-شماره دفترچه:1040

  28- صالح حسن پور-شماره دفترچه:957

  29- ابوالفضل حسین پور-شماره دفترچه:2102

  30- علی حق وردی-شماره دفترچه:569

  31- حسن حمیدی-شماره دفترچه:2199

  32- سیدعلی اکبر حیدری-شماره دفترچه:2584

  33- محمود خاوران-شماره دفترچه:1038

  34- محمدهادی خضرایی گنجی فر-شماره دفترچه:1248

  35- غلامرضا خلج-شماره دفترچه:1353

  36- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:1332

  37- ابوالقاسم دانشمند پور-شماره دفترچه:106

  38- علی قلی دهقان-شماره دفترچه:2481

  39- اسرافیل دودانگه-شماره دفترچه:949

  40- عبدالحسین دیده ور-شماره دفترچه:2103

  41- محمد ذوالفقاری-شماره دفترچه:1643

  42- خلیل رشیدمحمدزاده-شماره دفترچه:1041

  43- صادق رضایی-شماره دفترچه:962

  44- مهرداد رضایی-شماره دفترچه:2739

  45- سیدمحمد رضوی-شماره دفترچه:2096

  46- سیدجواد رفوگر-شماره دفترچه:1590

  47- علی رنجبر-شماره دفترچه:2066

  48- عبداله زارع-شماره دفترچه:2133

  49- مصطفی زمان-شماره دفترچه:310

  50- خسرو زمانی-شماره دفترچه:1652

  51- احمد سالارکیا-شماره دفترچه:2679

  52- علی اکبر سبزعلی-شماره دفترچه:1151

  53- محسن سبزعلی-شماره دفترچه:1498

  54- راهب سفری اوغان-شماره دفترچه:1757

  55- رضا سلمان طرقی-شماره دفترچه:1035

  56- حسین شادانلو-شماره دفترچه:1375

  57- رضا شیرازی نژاد-شماره دفترچه:953

  58- مهدی شیرگیر-شماره دفترچه:2191

  59- عوض شیرین زاده-شماره دفترچه:2349

  60- حسن صالح پور-شماره دفترچه:9570

  61- شهریار صالحی-شماره دفترچه:1135

  62- داود صبوری-شماره دفترچه:759

  63- سیدرضا صفوی-شماره دفترچه:1246

  64- علی عباس زاده منتظری-شماره دفترچه:1037

  65- فریدون عرب کرمی-شماره دفترچه:1320

  66- علیرضا عظیمی فرد-شماره دفترچه:346

  67- مصطفی علی میرزایی-شماره دفترچه:1044

  68- فیروز علیزاده فرد-شماره دفترچه:1859

  69- غلام عین اله پور-شماره دفترچه:2807

  70- حبیب فتاحی نیا-شماره دفترچه:2061

  71- عبدالحسین فعلی-شماره دفترچه:2101

  72- محمدتقی فکری قمی-شماره دفترچه:955

  73- اکبر فلاح-شماره دفترچه:1554

  74- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:1957

  75- محسن کاوه-شماره دفترچه:2546

  76- محمد کربلایی باقر-شماره دفترچه:2114

  77- محمد کرمانی-شماره دفترچه:1036

  78- هاشم کلاهی-شماره دفترچه:1694

  79- محمدعلی کلبه خانی-شماره دفترچه:1334

  80- حشمت اله کهندل-شماره دفترچه:1197

  81- محمود گودرزی-شماره دفترچه:1225

  82- مرتضی لطیفی-شماره دفترچه:1961

  83- مهدی محبی-شماره دفترچه:1019

  84- کیومرث محرابی-شماره دفترچه:1327

  85- علی نقی مرادی-شماره دفترچه:1960

  86- محمد مشهدی اسماعیل-شماره دفترچه:1477

  87- حسین معاونیان-شماره دفترچه:1576

  88- اصغر مهرآموز-شماره دفترچه:1641

  89- ابوالفضل میرجعفری بناوکوکی-شماره دفترچه:231

  90- صفر میرزایی-شماره دفترچه:951

  91- بهمن میرزایی-شماره دفترچه:2461

  92- یعقوب نجفی جویباری-شماره دفترچه:1906

  93- خسرو نظافت دوست-شماره دفترچه:1822

  94- ناصر نوربخش-شماره دفترچه:412

  95- عبداله نور محمد بیگ-شماره دفترچه:1399

  96- محمدمهدی هوریار-شماره دفترچه:1549

  97- منصور سرداری-شماره دفترچه:¬¬¬----

  98- حسن یوسفی افشار 0884

  استان قزوین:

  1- شعبانعلی بابااولادی-شماره دفترچه:956

  2- محمد مشهدی آقایی-شماره دفترچه:1031

  3- رضا حسینی-شماره دفترچه:----

  استان کرمانشاه:

  1- مظفر خسروی-شماره دفترچه:970

  2- اسفندیار زرافشانی-شماره دفترچه:777

  شهرستان کرج:

  1- قاسم جعفری-شماره دفترچه:----

  2- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:----

  3- مرتضی علیزاده-شماره دفترچه:----

  4- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:----

  5- کمال یعقوبی-شماره دفترچه:----

  6- مهدی محبی-شماره دفترچه:----

  استان لرستان:

  1- ناصر اسماعیلی-شماره دفترچه:607

  استان کردستان:

  1- محمدهادی مخبری-شماره دفترچه:----

  استان خوزستان:

  1- مجید قائدی-شماره دفترچه:1519

  2- حبیب کاکاحاجی-شماره دفترچه:2432

  3- ایرج کاهیرده-شماره دفترچه:2424

  4- سیداحمد کلانتری-شماره دفترچه:1879

  5- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:----

  استان همدان :

  1- سیدنورالدین جعفری-شماره دفترچه:1013

  2- امیر عفراتی-شماره دفترچه:974

  3- عبدالله کاظمی روشن-شماره دفترچه:796

  4- غلامرضا مؤذن-شماره دفترچه:1418

  5- علیرضا مخزنی-شماره دفترچه:831

  6- محمد نظر کندلانی-شماره دفترچه:305

  7- یداله وحدانی-شماره دفترچه:1067

  8- محمد ترابی-شماره دفترچه:----

  9- سعید گودرزی-شماره دفترچه:----

  10- بهرام ترکمان-شماره دفترچه:----

  11- محمدرضا سامعی-شماره دفترچه:----

  استان سمنان :

  1- محمدعلی سهرابی-شماره دفترچه:959

  2- علی بابا نادعلیان-شماره دفترچه:2718

  استان اصفهان:

  1- سعید انصاری-شماره دفترچه:163

  2- رضا سیف الهی-شماره دفترچه:731

  3- محسن طاهری بروجنی-شماره دفترچه:162

  استان خراسان:

  1- قاسم امانی فیلابی-شماره دفترچه:349

  2- محمد جواد صارم بافنده-شماره دفترچه:958

  3- چنگیز عامل درویش-شماره دفترچه:1738

  4- قدیر نخودچی-شماره دفترچه:1676

  استان قم :

  1- سیدموسی طباطبائی-شماره دفترچه:453

  2- حسین بیطرفان-شماره دفترچه:2220

  3- محمدحسین جمال-شماره دفترچه:----

  4- علی طلائی-شماره دفترچه:----

  استان فارس:

  1- ابوالقاسم فرهمند-شماره دفترچه:1333

  2- کاظم ناصر-شماره دفترچه:605

  3- سیدجمال الدین نگهبان-شماره دفترچه:2099

  4- محمد نیک پور کلهرودی-شماره دفترچه:1921

  5- اصغر کشاورز-شماره دفترچه:----

  6- فریبرز منوچهری-شماره دفترچه:----

  7- امراله ایوبی ایوبلو-شماره دفترچه:565

  استان مازندران:

  1- حمیدرضا رضا زاده-شماره دفترچه:521

  2- علی شکرپور رودباری-شماره دفترچه:938

  3- رضا سیم خواه اصیل-شماره دفترچه:1503

  4- عسکری محمدیان-شماره دفترچه:1433

  5- نادر ناظری قادیکلایی-شماره دفترچه:1144

   

  http://iwf.ir/lnks/1213/-.aspx