کمیته پزشکی
شماره : 63161
۹:۳۰ ۱۴۰۱/۱/۹
نکاتی کاربردی برای مبارزه با ویروس کرونا

از نوشیدن 8  لیوان آب در روز تا اقدام برای تزریق واکسن

کمیته پزشکی فدراسیون کشتی مواردی کاربردی را در مورد مبارزه با ویروس کرونا اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این موارد در چهار بروشور به شرح زیر قابل مطالعه می باشد.

©2011 . All Rights Reserved