کمیته داوران
شماره : 61653
۱۹:۳۶ ۱۴۰۰/۶/۲۳
در آستانه ی حضور تیم های ملی کشتی در رقابت های جهانی صورت گرفت

حضور نایب رئیس کمیسیون داوران بعنوان آنالیزور داوری در اردوی تیم های ملی

سعید عباسی داور درجه S1 بین المللی، بعنوان آنالیزور داوری در اردوی تیم های ملی کشتی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در آستانه ی حضور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های جهانی نروژ و لزوم آشنایی بیشتر و کامل کشتی گیران و مربیان با آخرین قوانین داوری کشتی دنیا، سعید عباسی داور درجه S1 بین المللی، نایب رئیس کمیسیون داوران و مدرس داوری فدراسیون کشتی در اردوی تیم های ملی کشتی حضور یافت.

عباسی تا زمان اعزام ملی پوشان به رقابت های جهانی، در کنار کشتی گیران و کادر فنی خواهد بود.

©2011 . All Rights Reserved