كميته مربيان
شماره : 56193
۸:۴۲ ۱۳۹۸/۲/۲۱
از سوی انستیتو کشتی

بولتن مربیان در سال 1398 اعلام شد

بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بولتن مربیان کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 1398 که از سوی انستیتو کشتی اعلام شد، به صورت فایل PDF به شرح زیر است:

©2011 . All Rights Reserved