كميته اجرائي مسابقات
شماره : 50221
۸:۳۳ ۱۳۹۶/۵/۷
رقابت های لیگ منطقه ای کشتی

پایان دور رفت رقابت ها
آغاز دور برگشت از فردا

دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی نوجوانان کشور پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی به صورت رفت و برگشت در مناطق مختلف کشور برگزار شد.

نتایج دور رفت این مسابقات که در ماه های خرداد و تیرماه برگزار شد به شرح زیر است:

هفته اول:

دیدار تیم های زنجان – اردبیل (میزبان زنجان):
آزاد: زنجان 8- اردبیل 2
پهلوانی: اردبیل 3- زنجان صفر

دیدار تیم های مازندران- گلستان (میزبان ساری):
آزاد: مازندران 8- گلستان 2
فرنگی: مازندران 8-  گلستان 2
پهلوانی: مازندران 2- گلستان یک

دیدار تیم های تهران- همدان (میزبان تهران)
آزاد: همدان 5، برنده – تهران 5 (امتیاز فنی برابر- ضربه های فنی همدان بیشتر بود)
فرنگی: تهران 9- همدان یک

دیدار تیم های گیلان – قزوین (میزبان گیلان):
آزاد: گیلان 6- قزوین 4
فرنگی: گیلان 9- قزوین یک
پهلوانی: گیلان 3- قزوین صفر

دیدار تیم های توابع تهران- البرز (میزبان تهران):
آزاد: توابع تهران 9- البرز یک
فرنگی: البرز 6- توابع تهران 4

دیدار تیم های قم – مرکزی (میزبان قم):
آزاد: مرکزی 7- قم 3
فرنگی: قم 8- مرکزی 2
پهلوانی: قم 2- مرکزی یک

کرمان- یزد (میزبان سیرجان):
کشتی آزاد: کرمان 9- یزد یک
کشتی فرنگی: کرمان 10- یزد صفر
کشتی پهلوانی: کرمان 3- یزد صفر

لرستان – کرمانشاه (میزبان خرم آباد):
کشتی آزاد: کرمانشاه 6- لرستان 4
کشتی فرنگی: لرستان 7- کرمانشاه 3
کشتی پهلوانی: لرستان 3- کرمانشاه صفر

هفته دوم:

همدان – مرکزی (میزبان همدان):
کشتی آزاد: همدان 9- مرکزی یک
کشتی فرنگی: مرکزی 9- همدان یک
کشتی پهلوانی: همدان 3- مرکزی صفر

گلستان – خراسان رضوی (میزبان نوکنده)
پهلوانی: خراسان رضوی 2- گلستان یک
کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان رضوی 4
کشتی فرنگی: گلستان 6- خراسان رضوی 4

تهران – قم (میزبان تهران)
کشتی فرنگی: تهران 8- قم 2
کشتی آزاد: تهران 9- قم صفر (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)

قزوین – البرز (میزبان قزوین)
کشتی فرنگی: البرز 5 – قزوین 5 (برنده البرز با امتیاز مثبت 25 به 21)
کشتی آزاد: قزوین 6- البرز 4
کشتی پهلوانی: البرز 2- قزوین یک

مازندران- خراسان شمالی (میزبان قائم شهر)
کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان شمالی صفر
کشتی فرنگی: مازندران 10- خراسان شمالی صفر
کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان شمالی یک

گیلان – توابع تهران (میزبان بندر کیاشهر)
کشتی آزاد: توابع تهران 8- گیلان 2
کشتی فرنگی: گیلان 6- توابع تهران 4
کشتی پهلوانی: توابع تهران 2- گیلان یک

آذربایجان شرقی- زنجان (میزبان تبریز)
کشتی آزاد: تبریز 6- زنجان 4
کشتی پهلوانی: تبریز 2- زنجان یک

یزد – سمنان (میزبان یزد)
کشتی آزاد: یزد 8- سمنان 2
کشتی فرنگی: یزد 5- سمنان 2
کشتی پهلوانی: یزد 3- سمنان صفر

هفته سوم:


البرز- گیلان (میزبان کرج)
کشتی آزاد: البرز 9 – گیلان یک
کشتی فرنگی: گیلان 7- البرز 3
کشتی پهلوانی: البرز 3- گیلان صفر

خراسان رضوی - مازندران (میزبان مشهد)
کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان رضوی یک
کشتی فرنگی: مازندران 9- خراسان رضوی یک
کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان رضوی صفر

مرکزی – تهران (میزبان اراک)
کشتی آزاد: تهران 9- مرکزی یک
کشتی فرنگی: تهران 8- مرکزی 2
کشتی پهلوانی: تهران 3- مرکزی صفر

قزوین – توابع تهران (میزبان قزوین)
کشتی آزاد: توابع تهران 8- قزوین 2
کشتی فرنگی: قزوین 5، برنده- تهران 5 (امتیاز مثبت 24 به 23 به سود قزوین)
کشتی پهلوانی: قزوین 2- توابع تهران یک

گلستان – خراسان شمالی (میزبان بندر گز)
کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان شمالی 4
کشتی فرنگی: گلستان 7- خراسان شمالی 3
کشتی پهلوانی: گلستان 3- خراسان شمالی صفر

اردبیل- آذربایجان شرقی (میزبان اردبیل)
کشتی پهلوانی: اردبیل 2- آذربایجان شرقی یک
کشتی فرنگی: آذربایجان شرقی 6 – اردبیل 4
کشتی آزاد: آذربایجان شرقی 6 - اردبیل 4

همدان- قم (میزبان همدان)
کشتی آزاد: همدان 9- قم یک
کشتی فرنگی: قم 9- همدان یک
کشتی پهلوانی: همدان 3- قم صفر


سمنان – کرمان (میزبان دامغان)
کشتی آزاد: کرمان 8- سمنان 2
کشتی فرنگی: کرمان 8- سمنان 2


دور برگشت این رقابت ها نیز از فردا (یکشنبه) 8 مردادماه در مناطق مختلف کشور آغاز خواهد شد.

©2011 . All Rights Reserved