كميته مربيان
شماره : 45430
۹:۴۱ ۱۳۹۵/۳/۵
اسامی مربیان درجه یک فعال کشور در سال 1394
از سوی فدراسیون کشتی/

اسامی مربیان درجه یک فعال کشور اعلام شد

اسامی مربیان درجه یک فعال کشور در پایان سال 1394 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی مربیان درجه یک فعال کشور در پایان سال 1394 به شرح زیر می‌باشد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دفترچه

استان

رشته

1

مجید

ابراهیم نیا

5465

تهران

آزاد

2

محمود 

اخلاقی

2577

البرز

آزاد

3

مهرزاد

اسفندیاری

1904

خوزستان

فرنگی

4

جواد

اسماعیل پور

0760

خراسان رضوی

آزاد

5

فرهاد

اسماعیل نژاد

5210

مازندران

فرنگی

6

حسین

اسمعیل پور گیلده

6216

گیلان

آزاد

7

سید رحمان

اشرف نیا

0140

تهران

آزاد

8

علی

اشکانی

4500

اردبیل

فرنگی

9

ابوالفضل

اصغرزاده

1895

سمنان

آزاد

10

محمد

اصلانی

2060

البرز

آزاد

11

ناصر

افراشته

1411

تهران

آزاد

12

اکبر

اقبالی

5289

مازندران

آزاد

13

سعید

اکرم خانی

0838

اصفهان

آزاد

14

قاسم

امانی فیلابی

4423

خراسان رضوی

آزاد

15

ابوالفضل

انصاری رامندی

0630

تهران

آزاد

16

اصغر

اوردخانی

2374

تهران

آزاد

17

احمدرضا

آشناگر

5624

لرستان

آزاد

18

مصطفی

بابایی

4610

مرکزی

آزاد

19

مهدی

بابایی جعفری

4162

البرز

آزاد

20

علی

بابایی جعفری

1910

البرز

آزاد

21

علی 

بازیار

4371

تهران

فرنگی

22

علی اصغر

بذری قلعه

1236

مازندران

آزاد

23

مهدی

برائتی

0582

تهران

آزاد

24

غلامحسین

بساطی

0535

تهران

آزاد

25

افشین

بیابانگرد

1242

تهران

فرنگی

26

منصور

بیات

1911

البرز

آزاد

27

اسماعیل

پلویی

3629

تهران

آزاد

28

خالق

پورمحمد

0142

تهران

آزاد

29

اسمعیل

پوریوسف

3621

مازندران

آزاد

30

مجید

ترکان

1523

مازندران

آزاد

31

کیومرث

ترکمان

1912

همدان

آزاد

32

مصطفی

ترکی

1913

اصفهان

آزاد

33

امیر

توکلیان

1896

خراسان رضوی

آزاد

34

حسن

جبراییلی

5679

البرز

آزاد

35

داود

جعفری

0553

البرز

آزاد

36

حسام الدین

جعفری

1907

تهران

فرنگی

37

سیدامیر

جلالی

5477

تهران

آزاد

38

حمیدرضا

جمشیدی افضل

0103

البرز

آزاد

39

فرشاد

جوادی

6357

البرز

فرنگی

40

مجید

جهان دیده

2436

تهران

فرنگی

41

جلیل

جهانشاهی

6398

گلستان

آزاد

42

عبداله

چمن گلی

1918

آذربایجان غربی

فرنگی

43

محمدعلی

چمیانی

0153

فارس

فرنگی

44

علیرضا

چمیانی

2428

فارس

فرنگی

45

محمدرضا

چوپانی

0839

اصفهان

آزاد

46

عباس

حاج کناری

4024

مازندران

آزاد

47

هادی