کمیته پزشکی
شماره : 45294
۹:۷ ۱۳۹۵/۲/۲۵
کمیته پزشکی

معرفی مسئول و اعضای کمیته

اعضای کمیته:

1- دکتر صادق محبوبی – پزشک و عضو رسمی کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی
2- دکتر رامین امیرساسان- دکترای تغذیه- مدیر گروه تغذیه کمیته پزشکی
3- دکتر تورج ملک محمدی- پزشک و رئیس کمیته پزشکی- پزشک تیم های ملی
4- دکتر امیر رشید لمیر – دکترای تغذیه
5- دانیال رمضانی- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- مدیر گروه فیزیوتراپی کمیته پزشکی
6- سید امید قاسمی
7- ایوب منزه شایسته- دبیر کمیته پزشکی
8- امیر رستمی

کانال اطلاع رسانی: telegram.me/C_M_F


نشانی: تهران، استادیوم ورزشی آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی 

 

تلفن: 44714158-021
نمابر: 44714489-021 

©2011 . All Rights Reserved