کمیته پزشکی
شماره : 43952
۱۰:۳۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
با حکم رئیس فدراسیون کشتی/

ملک محمدی رئیس کمیته پزشکی شد

دکتر تورج ملک محمدی بعنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر تورج ملک محمدی با حکم رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بعنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شد.

فدراسیون کشتی از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر صادق محبوبی رئیس پیشین کمیته پزشکی تشکر و قدردانی می نماید. ضمنا دکتر محبوبی همچنان بعنوان عضو کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی، فعالیت می نماید.

©2011 . All Rights Reserved