کمیته پزشکی
شماره : 40039
۱۰:۲۴ ۱۳۹۳/۱۰/۸
پس از برگزاری رقابت های باشگاه های جهان/

گزارش کمیته پزشکی از مسابقات

کمیته پزشکی گزارشی از مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان که در شهرهای جویبار و آبادان برگزار شد، ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این گزارش به شرح زیر است:

1- آسیب های ایجاد شده در مسابقات کشتی آزاد به مراتب بیشتر از مسابقات کشتی فرنگی بود.
2- آسیب های ناحیه سر (بینی، ابرو، پلک چشم، پیشانی، گوش و لب) در هر دو رشته بیشتر از اندام های دیگر بود.
3- آسیب دیدگی در رشته کشتی آزاد شامل سر و اندام های فوقانی و تحتانی بوده است ولی در رشته فرنگی آسیب دیدگی اندام های فوقانی بسیار اندک و اندام تحتانی وجود نداشته است.
4- در رشته کشتی فرنگی شدت آسیب دیدگی به ترتیب: 1- بینی با 6 صدمه همراه با خونریزی 2- ابرو با 5 صدمه که مورد آن با پارگی همدراه بود 3- گوش با 3 صدمه بود.
5- در رشته کشتی آزاد شدت آسب دیدگی به ترتیب: 1- سر با 16 صدمه (جمجمه 2، پیشانی، 2، گوش 3، لب داخلی 1،  پلک چشم 2، بینی 3، ابرو 3 صدمه) 2- ضرب دیدگی انگشتان و دست 9 بار (6 صدمه انگشتان، 2 صدمه ساعد و یک صدمه مچ) 3- شانه 7 صدمه، همراه بود.
6-  پیشنهاد می گردد یکی از مباحث در کمیته پزشکی آسیب های اندام ها بوده و نحوه تمرینات و شیوه فنون با اصلاحات جهت آسب دیدگی کمتر مدنظر قرار گیرد.
7- استفاده از وسایل پزشکی جهت جلوگیری از آسیب های سر و گردن مدنظر قرار گیرد.

©2011 . All Rights Reserved