كميته مربيان
شماره : 24220
۱۵:۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
کمیته مربیان

معرفی مسئول کمیته

رئیس کمیته مربیان: احد پازاج

 

نشانی: تهران، ضلع غربی استادیوم آزادی تهران خانه کشتی شماره 2 فدراسیون کشتی

تلفن: 02144713920

نمابر: 02144714489


 

©2011 . All Rights Reserved