كميته مربيان
شماره : 1213
۱۴:۱ ۱۳۸۶/۶/۱۹
اسامی مربیان درجه یک استان های کشور- در سال 1386

اسامی مربیان درجه 1 استانهای مختلف در سال 1386

استان ایلام:

1- محمدنقی امیدی-شماره دفترچه:1443

2- محمدتقی امیدی-شماره دفترچه:1444

3- جبار سوخته زاری-شماره دفترچه:1445

4- بهزاد قربانی-شماره دفترچه:1446

5- قبادعلی عبدی-شماره دفترچه:1447

استان اردبیل:-

1- احد پازاج-شماره دفترچه:971

استان آذربایجان شرقی:

1- نصرت الله سریری-شماره دفترچه:1635

2- غلامرضا شرافتی-شماره دفترچه:1

استان تهران:

1- سیروس آصفی-شماره دفترچه:1518

2- اسماعیل ابرقویی-شماره دفترچه:2067

3- سیدمحمد ابونقاب طباطبائی-شماره دفترچه:1043

4- محمدعلی احمد خانلو-شماره دفترچه:2095

5- محمد اسدی-شماره دفترچه:1839

6- علی اسماعیلی-شماره دفترچه:2286

7- یداله اعتصامی پیله رود-شماره دفترچه:1948

8- صیاد افروزی-شماره دفترچه:1504

9- سیدمصطفی اقتداری تفرشی-شماره دفترچه:1817

10- حسین اقتصاد راد-شماره دفترچه:314

11- علی الهیاری-شماره دفترچه:1993

12- ابوالقاسم بابایی جعفری-شماره دفترچه:1659

13- محمد بزم آور-شماره دفترچه:2083

14- محمد بناء-شماره دفترچه:2602

15- باقر بهرامی-شماره دفترچه:1042

16- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:1558

17- اسماعیل پلویی-شماره دفترچه:1059

18- محمود پورزاده حسن-شماره دفترچه:1580

19- ارسلان پیروز-شماره دفترچه:952

20- روح الله ترابی-شماره دفترچه:1346

21- حسن تقی زاده-شماره دفترچه:2352

22- عبدالرضا جعفر یدکی-شماره دفترچه:1632

23- حسام الدین جعفری-شماره دفترچه:948

24- موسی رضا جهان بزرگی-شماره دفترچه:1422

25- عباسعلی حاج جعفری-شماره دفترچه:1704

26- رسول حبیبی-شماره دفترچه:1171

27- احمد حبیبی احسان-شماره دفترچه:1040

28- صالح حسن پور-شماره دفترچه:957

29- ابوالفضل حسین پور-شماره دفترچه:2102

30- علی حق وردی-شماره دفترچه:569

31- حسن حمیدی-شماره دفترچه:2199

32- سیدعلی اکبر حیدری-شماره دفترچه:2584

33- محمود خاوران-شماره دفترچه:1038

34- محمدهادی خضرایی گنجی فر-شماره دفترچه:1248

35- غلامرضا خلج-شماره دفترچه:1353

36- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:1332

37- ابوالقاسم دانشمند پور-شماره دفترچه:106

38- علی قلی دهقان-شماره دفترچه:2481

39- اسرافیل دودانگه-شماره دفترچه:949

40- عبدالحسین دیده ور-شماره دفترچه:2103

41- محمد ذوالفقاری-شماره دفترچه:1643

42- خلیل رشیدمحمدزاده-شماره دفترچه:1041

43- صادق رضایی-شماره دفترچه:962

44- مهرداد رضایی-شماره دفترچه:2739

45- سیدمحمد رضوی-شماره دفترچه:2096

46- سیدجواد رفوگر-شماره دفترچه:1590

47- علی رنجبر-شماره دفترچه:2066

48- عبداله زارع-شماره دفترچه:2133

49- مصطفی زمان-شماره دفترچه:310

50- خسرو زمانی-شماره دفترچه:1652

51- احمد سالارکیا-شماره دفترچه:2679

52- علی اکبر سبزعلی-شماره دفترچه:1151

53- محسن سبزعلی-شماره دفترچه:1498

54- راهب سفری اوغان-شماره دفترچه:1757

55- رضا سلمان طرقی-شماره دفترچه:1035

56- حسین شادانلو-شماره دفترچه:1375

57- رضا شیرازی نژاد-شماره دفترچه:953

58- مهدی شیرگیر-شماره دفترچه:2191

59- عوض شیرین زاده-شماره دفترچه:2349

60- حسن صالح پور-شماره دفترچه:9570

61- شهریار صالحی-شماره دفترچه:1135

62- داود صبوری-شماره دفترچه:759

63- سیدرضا صفوی-شماره دفترچه:1246

64- علی عباس زاده منتظری-شماره دفترچه:1037

65- فریدون عرب کرمی-شماره دفترچه:1320

66- علیرضا عظیمی فرد-شماره دفترچه:346

67- مصطفی علی میرزایی-شماره دفترچه:1044

68- فیروز علیزاده فرد-شماره دفترچه:1859

69- غلام عین اله پور-شماره دفترچه:2807

70- حبیب فتاحی نیا-شماره دفترچه:2061

71- عبدالحسین فعلی-شماره دفترچه:2101

72- محمدتقی فکری قمی-شماره دفترچه:955

73- اکبر فلاح-شماره دفترچه:1554

74- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:1957

75- محسن کاوه-شماره دفترچه:2546

76- محمد کربلایی باقر-شماره دفترچه:2114

77- محمد کرمانی-شماره دفترچه:1036

78- هاشم کلاهی-شماره دفترچه:1694

79- محمدعلی کلبه خانی-شماره دفترچه:1334

80- حشمت اله کهندل-شماره دفترچه:1197

81- محمود گودرزی-شماره دفترچه:1225

82- مرتضی لطیفی-شماره دفترچه:1961

83- مهدی محبی-شماره دفترچه:1019

84- کیومرث محرابی-شماره دفترچه:1327

85- علی نقی مرادی-شماره دفترچه:1960

86- محمد مشهدی اسماعیل-شماره دفترچه:1477

87- حسین معاونیان-شماره دفترچه:1576

88- اصغر مهرآموز-شماره دفترچه:1641

89- ابوالفضل میرجعفری بناوکوکی-شماره دفترچه:231

90- صفر میرزایی-شماره دفترچه:951

91- بهمن میرزایی-شماره دفترچه:2461

92- یعقوب نجفی جویباری-شماره دفترچه:1906

93- خسرو نظافت دوست-شماره دفترچه:1822

94- ناصر نوربخش-شماره دفترچه:412

95- عبداله نور محمد بیگ-شماره دفترچه:1399

96- محمدمهدی هوریار-شماره دفترچه:1549

97- منصور سرداری-شماره دفترچه:¬¬¬----

98- حسن یوسفی افشار 0884

استان قزوین:

1- شعبانعلی بابااولادی-شماره دفترچه:956

2- محمد مشهدی آقایی-شماره دفترچه:1031

3- رضا حسینی-شماره دفترچه:----

استان کرمانشاه:

1- مظفر خسروی-شماره دفترچه:970

2- اسفندیار زرافشانی-شماره دفترچه:777

شهرستان کرج:

1- قاسم جعفری-شماره دفترچه:----

2- علی اکبر پازوشی-شماره دفترچه:----

3- مرتضی علیزاده-شماره دفترچه:----

4- علی اصغر خوشخو-شماره دفترچه:----

5- کمال یعقوبی-شماره دفترچه:----

6- مهدی محبی-شماره دفترچه:----

استان لرستان:

1- ناصر اسماعیلی-شماره دفترچه:607

استان کردستان:

1- محمدهادی مخبری-شماره دفترچه:----

استان خوزستان:

1- مجید قائدی-شماره دفترچه:1519

2- حبیب کاکاحاجی-شماره دفترچه:2432

3- ایرج کاهیرده-شماره دفترچه:2424

4- سیداحمد کلانتری-شماره دفترچه:1879

5- عبدالکریم کاکاحاجی-شماره دفترچه:----

استان همدان :

1- سیدنورالدین جعفری-شماره دفترچه:1013

2- امیر عفراتی-شماره دفترچه:974

3- عبدالله کاظمی روشن-شماره دفترچه:796

4- غلامرضا مؤذن-شماره دفترچه:1418

5- علیرضا مخزنی-شماره دفترچه:831

6- محمد نظر کندلانی-شماره دفترچه:305

7- یداله وحدانی-شماره دفترچه:1067

8- محمد ترابی-شماره دفترچه:----

9- سعید گودرزی-شماره دفترچه:----

10- بهرام ترکمان-شماره دفترچه:----

11- محمدرضا سامعی-شماره دفترچه:----

استان سمنان :

1- محمدعلی سهرابی-شماره دفترچه:959

2- علی بابا نادعلیان-شماره دفترچه:2718

استان اصفهان:

1- سعید انصاری-شماره دفترچه:163

2- رضا سیف الهی-شماره دفترچه:731

3- محسن طاهری بروجنی-شماره دفترچه:162

استان خراسان:

1- قاسم امانی فیلابی-شماره دفترچه:349

2- محمد جواد صارم بافنده-شماره دفترچه:958

3- چنگیز عامل درویش-شماره دفترچه:1738

4- قدیر نخودچی-شماره دفترچه:1676

استان قم :

1- سیدموسی طباطبائی-شماره دفترچه:453

2- حسین بیطرفان-شماره دفترچه:2220

3- محمدحسین جمال-شماره دفترچه:----

4- علی طلائی-شماره دفترچه:----

استان فارس:

1- ابوالقاسم فرهمند-شماره دفترچه:1333

2- کاظم ناصر-شماره دفترچه:605

3- سیدجمال الدین نگهبان-شماره دفترچه:2099

4- محمد نیک پور کلهرودی-شماره دفترچه:1921

5- اصغر کشاورز-شماره دفترچه:----

6- فریبرز منوچهری-شماره دفترچه:----

7- امراله ایوبی ایوبلو-شماره دفترچه:565

استان مازندران:

1- حمیدرضا رضا زاده-شماره دفترچه:521

2- علی شکرپور رودباری-شماره دفترچه:938

3- رضا سیم خواه اصیل-شماره دفترچه:1503

4- عسکری محمدیان-شماره دفترچه:1433

5- نادر ناظری قادیکلایی-شماره دفترچه:1144

 

©2011 . All Rights Reserved