نسخه چاپی

اخباری از کشتی استان خراسان جنوبی

برگزاری کلاس آموزش مربیان کشتی آزاد زیر نظر انستیتو کشتی
  • ۱۳:۷ ۱۴۰۰/۷/۲۹
  • کلاس آموزش مربیان کشتی آزاد در استان خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس آموزش مربیان کشتی آزاد زیر نظر انستیتو کشتی و با مدرسی علیرضا رضایی منش در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی در حال برگزاری است.

    http://iwf.ir/lnks/62005/-.aspx