نسخه چاپی

اخباری از کشتی استان کردستان

احداث سالن کشتی ویژه بانوان
  • ۱۴:۱۲ ۱۴۰۰/۴/۲۴
  • احداث سالن کشتی ویژه بانوان اخباری از کشتی استان کردستان است.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سالن کشتی بانوان استان کردستان که برای اولین بار در تاریخ ورزش کردستان توسط جمشید خیرآبادی رئیس هیئت کشتی استان احداث شده است و بانوان کردستانی علاقه مند می توانند در سالن اختصاصی کشتی بانوان فعالیت کنند.

    در حال حاضر حدود ۴۰ کشتی گیر بانو زیر نظر خانم سلما نوری تمرینات خود را انجام می دهند.

    http://iwf.ir/lnks/61050/-.aspx