نسخه چاپی

آرزوی سلامتی برای پیشکسوت قدیمی کشتی

جهاندار عبدالباقر در بستر بیماری است
  • ۹:۳۵ ۱۴۰۰/۲/۲۹
  • جهاندار عبدالباقر پیشکسوت قدیمی کشتی و دارنده مدال برنز کشتی آزاد آسیا در بیمارستان بستری است.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، احمد عرب مسئول رسیدگی به امور پیشکسوتان فدراسیون کشتی، صبح امروز از این پیشکسوت گرانقدر کشتی عیادت بعمل آورد و جویای احوال وی شد.
    جامعه کشتی کشور برای این پیشکسوت کشتی آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.

    http://iwf.ir/lnks/60596/-.aspx