نسخه چاپی

توسط رئیس سازمان لیگ کشتی انجام شد

تقدیر از مدال آوران سیرجانی
  • ۱۱:۴۱ ۱۴۰۰/۱/۵
  • رئیس سازمان لیگ کشتی طی مراسمی از مدال آوران کشتی شهر سیرجان تقدیر بعمل آورد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نشست صمیمی عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی در جمع نوجوانان وجوانان کشتی آزاد وفرنگی شهرستان سیرجان برگزار شد.

    بر این اساس در این مراسم از مدال آوران عرصه های بین المللی و ملی این شهرستان در سال های اخیر توسط رئیس سازمان لیگ کشتی با اهدای هدایایی تقدیر بعمل آمد.

    http://iwf.ir/lnks/60190/-.aspx