نسخه چاپی

لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی سال 98

بخشنامه و شرایط برگزاری مسابقات اعلام شد
 • ۸:۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 • بخشنامه و شرایط برگزاری رقابت های لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی سال 1398 اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون کشتی در نظر دارد  لیگ دسته یک ( آزاد و فرنگی ) را با شرایط و مقررات مشروحه ذیل آغاز کند. تیم های شرکت کننده جهت شرکت در مسابقات مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 24 بهمن ماه نسبت به معرفی باشگاه و ثبت نام از طریق هیات کشتی استان مربوطه اقدام کنند.

  شرایط ، نحوه و زمان بندی برگزاری مسابقات لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی سال 1398

   1- مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابتهای باشگاهی در کشتی آزاد و فرنگی 100 میلیون ریال ( معادل ده میلیون تومان ) خواهد بود ، که باشگاه متقاضی می باید مبلغ  ورودیه یاد شده را ، قبل از مراسم قرعه کشی  به حساب در آمدی فدراسیون کشتی نزد بانک ملی به شماره 0109529223006 واریز نمایند.
  2-پس از واریز مبلغ ورودیه ،کلیه تیم ها مکلف هستند قبل از ثبت نام و ثبت قراردادهای کشتی گیران ، مبلغ یکصد میلیون تومان چک تضمینی را به امور مالی فدراسیون کشتی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.
    3-  تیمها تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه 28/01/1398 کلیه مدارک خود جهت ثبت قراردادها با کشتی گیران و دیگر عوامل برای صدور کارت لیگ به کمیته لیگ تحویل نمایند. تیم ها و باشگاههای شرکت کننده ، باید حداقل با 10 کشتی گیر و یک مربی و یک سرپرست قرارداد امضاء کنند و آی دی کارت لیگ را دریافت نمایند.همچنین طبق آیین نامه ، تیم ها و باشگاهها می توانند ، تا پایان وقت اداری آخرین روز مسابقات دور رفت ، نسبت به تکمیل اعضای تیم خود تا سقف حداقل 16 نفر کشتی گیر ، 2 مربی و 1 سرپرست اقدام نمایند.
  4- شروع مسابقات از نیمه دوم اردیبهشت ماه طی بخشنامه ای در هر هفته تاریخ رفت و برگشت متعاقبا اعلام می گردد.
  5- مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان باشگاه ها ، روز دوشنبه 02/02/1398 در سالن کنفراس خانه کشتی عبداله موحد برگزار می گردد.
  6- تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی (( انستیتو بین المللی کشتی)) و کمیته مربیان دارای دفترچه مربیگری ملی باشند.
  7-مربیان تیم ها فقط با مجوز  از انستیتو بین المللی کشتی وکمیته مربیان می توانند در مسابقات لیگ فعالیت کنند.
  8- نقل و انتقالات کشتی گیران و مربیان و ثبت قراردادهای رسمی آنان در کمیته لیگ طبق مفاد آیین نامه و مفاد این بخشنامه از تاریخ صدور این بخشنامه آغاز می شود و در پایان دور رفت مسابقات خاتمه می یابد.پس از پایان مرحله رفت ، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرارداده خواهد شد.تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 5 کشتی گیران جدید تا سقف تعیین شده (25 کشتی گیر ) ، مطابق ضوابط اقدام نمایند. فسخ قرارداد در مرحله رفت فقط با 3 کشتی گیر در صورت توافق طرفین انجام خواهد شد.
  9- هر تیم می بایست حداقل از 3 کشتی گیر جوانان استفاده نماید و در هر دیدار از یک کشتی گیر جوانان در  ترکیب اصلی تیم قرار گیرد.
  10-شرایط سنی جوانان از تاریخ 10/10/1380 لغایت 11/10/1377 می باشد.
  11-کشتی گیران دانش آموز و یا دانشجو باید بهنگام عقد قرارداد مجوز تحصیلی خود را که به تایید اداره آموزش و پرورش یا دانشکده مربوطه رسیده باشد ارائه نمایند. همچنین کشتی گیران  می بایست به هنگام عقد قرارداد وضعیت سربازی خود را مشخص نمایند.
  12-کلیه کشتی گیرانی که در حال خدمت سربازی هستند می بایست رضایت نامه خود را از طریق تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح اخذ نمایند.
  13- ارائه اصل شناسنامه عکس دار – کارت ملی - کارت بیمه ورزشی سال 1398 –کارت ملی کشتی در سال 1398 – معرفی نامه و رضایت نامه از هیات کشتی استان مربوطه از سوی هر کشتی گیر الزامی است .
  14- مبنای رده بندی تیم ها  و امتیازات در هر گروه بر اساس آخرین جدول تنظیمی مقررات اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.
  15- اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و فرنگی در هر رشته به شرح ذیل خواهد بود:
  - کشتی آزاد :  57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 کیلوگرم.
  - کشتی فرنگی:55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم.
  16- مسابقات با 2 کیلو ارفاق وزن انجام خواهد شد.
  17- رقابت میان باشگاه های کشتی کشور ، بر مبنای قرعه کشی بوده و تیم های اول و دوم سال گذشته به عنوان سرگروه انتخاب می شوند.
  18-هر کشتی گیر و اعضای کادر فنی ( مدیر فنی – سرمربی – مربی ) برمبنای تبار استانی خود مندرج در کارت ملی کشتی مربوطه هنگام انعقاد قرارداد با تیم باشگاهی مغایر با استان ذیربط ، می باید نسبت به ارائه رضایت نامه رسمی از هیات کشتی استان مبداء اقدام نماید.
  19-حداقل 16 کشتی گیر و حداکثر 25 کشتی گیر در سنی جوانان و بزرگسالان برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد.
  20-حداکثر کشتی گیران ملی پوش ( بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در اخرین رقابت های المپیک و جهان ) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی گیر خواهد بود.
  21- در طول مهلت قانونی نقل و انتقالات و پس از پایان این مهلت تا پایان وقت اداری آخرین روز از مسابقات دور رفت در 2 گروه چنانچه هیات استان یا باشگاه و تیم شرکت کننده و یا کشتی گیری نسبت به مواردی از نقل و انتقالات اعتراض داشته باشد ، باید مراتب را رسما و کتبا به کمیته لیگ اطلاع بدهد و موضوع از جانب کمیته لیگ بررسی و رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود
  22-فقط قراردادهای که در کمیته لیگ و یا محلی که فدراسیون کشتی مشخص می کند و نماینده کمیته لیگ حضور داشته باشد ، منعقد شده و  نماینده لیگ  با مهر و امضای رئیس کمیته لیگ به ثبت رسیده باشد اعتبار دارد و ملاک و سند عضویت و معیار ارتباطات و بررسی و استنادات رسمی خواهد بود.


  http://iwf.ir/lnks/55422/-.aspx