فيلم
شماره : 70803
۱۵:۰ ۱۴۰۲/۹/۱۳
کلیپی از اجرای فنون کشتی توسط رسول خادم در رقابت های جهانی 1995

90 ثانیه از اجرای فنون قهرمان المپیک و جهان را به تماشا بنشینید

,

©2011 . All Rights Reserved